Varukorgen

Inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter: Åre Chokladfabriks integritetspolicy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi en integritetspolicy och den får du gärna ta del av. Läs vår integritetspolicy för att få en förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar och på andra sätt hanterar de personuppgifter du lämnar till oss via webbplatsen och webbshoppen.

Vi har ansvar för att behandla dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Åre Chokladfabrik (org.nr 556435-5161) är personuppgiftsansvariga när det kommer till behandling av kunders och intressenters personuppgifter. Det betyder att vi är ansvariga för att alla de personuppgifter vi tar emot eller samlar in, behandlas i enlighet med gällande svenska lagar och förordningar.

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. För att få behandla personuppgifter ska det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering. Det kallas rättslig grund och betyder att – för att behandlingen av dina personuppgifter ska vara laglig – så ska behandlingen uppfylla något av följande:

  • Den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.
  • Den är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
  • Den är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person.
  • Behandlingen behövs för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller
    myndighetsutövning.
  • Personuppgifter kan och får också behandlas när/om det finns samtycke.

Säkerhetsåtgärder för din trygghet. Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som vi lagrar och behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse. När vi utvecklar vår verksamhet, sker det med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Så samlar vi in personuppgifter via vår webbplats. Vi samlar bara in och behandlar person- och företagsuppgifter som är relevanta för vår verksamhet. När du beställer varor från oss, som privatperson eller återförsäljare via vår webbshop, så sparar vi dina person- och företagsuppgifter.

Vi samlar också in e-postadresser via hemsidan i syfte att enklare nå ut till våra kunder via nyhetsbrev och i sociala medier (Facebook och Instagram). När du lämnar din e-postadress, får du en fråga om samtycke. Där och då väljer du själv om du samtycker till kommunikation från oss eller inte.

Sist, så uppger du din e-postadress när du kontaktar oss via kontakt-sidan i vår återförsäljarsshop. Adressen sparas för att kunna ge dig ett svar samt för eventuell framtida korrespondens – till och från dig – i samband med senare ordrar.

Så behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss via vår webbplats. Som nyhetsbrevsprenumerant har du någon gång lämnat din e-postadress till oss i syfte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter sparas i vår e-postlista i tjänsten Mailchimp så länge du väljer att fortsätta prenumerera. Du lämnar ditt samtycke till
personuppgiftsbehandlingen när du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet och kan självklart närsomhelst avsluta din prenumeration.

När du beställer varor från oss, som privatperson eller återförsäljare via vår webbshop, sparar vi dina person- och företagsuppgifter. Det gör vi främst för att kunna slutföra din beställning. Vi behåller därefter dina företags- och personuppgifter för att göra det enklare
både såväl för dig som kund och för oss, vid aktuella och framtida ordrar.

Så länge lagrar vi personuppgifter. Alla personuppgifter du lämnar när du besöker vår webbplats eller handlar i webbshoppen, lagras i våra system. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock högst 2 år efter vår sista kontakt.

Du kan när som helst kontakta oss via e-post order@arechokladfabrik.se och be oss att radera dina uppgifter i förtid. E-postadresser för prenumeration av nyhetbrev lagras till dess att du väljer att avsluta din prenumeration. Dina kunduppgifter, som kund i webbshoppen, sparas i våra system.

När du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, så sparar vi dina adressuppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration. Du kan sluta prenumera på nyhetsbrevet på två sätt. Dels kan du klicka på länken ”Avregistera mig” längst ned i något av de nyhetsbrev som du
fått av oss. Alternativt kan du kontakta oss via e-post till order@arechokladfabrik.se och i mejlet be oss att avsluta din prenumeration.

När lämnar vi ut dina personuppgifter till andra utanför chokladfabriken? Personuppgifter lämnas ibland ut till andra utanför organisationen, men bara då det kan anses nödvändigt. Vi lämnar uppgifter till våra avtalspartners när det gäller leveranser och transporter (Postnord). Våra leverantörer av IT och kommunikationsarbete har också åtkomst till de personuppgifter vi behandlar. Leverantörerna agerar som personuppgiftsbiträden och hanterar personuppgifter på uppdrag av oss och i enlighet med våra instruktioner. Mellan oss och leverantörer finns ett personuppgiftsbiträdesavtal för att skapa en trygghet för våra
kunder när det gäller hanteringen av personuppgifter.

Du har rätt att be oss uppdatera eller radera dina kontaktuppgifter – så gör du. Vi ansvarar för att dina personuppgifter alltid behandlas i enlighet med gällande svensk lag. På din begäran eller på eget initiativ, så gör vi vårt bästa för att alltid rätta eller komplettera personuppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som kund eller nyhetsbrevsprenumerant har du alltid rätt till att få dina  personuppgifter raderade. Det betyder, att du kan kontakta oss och begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål som låg till grund för att de samlades in.

I vissa fall finns också laglig grund för din rätt till det som kallas för dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett maskinläsbart format till någon annan part med personuppgiftsansvar. Du har självklart också rätt att lämna in eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan begära registerutdrag eller rättelser. Du har rätt att – vid ansökan – utan kostnad få information om vilka av dina personuppgifter som vi registrerat och behandlar i våra register. Kontakta oss skriftligen och ange namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Utdraget skickas till din
folkbokföringsadress.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss här